Om Amorta Arbejdsskadeforsikringsselskab A/S

Amorta Arbejdsskadesforsikringsselskab A/S er et selvstændigt forsikringsselskab, oprettet med det formål at fungere som afløbsselskab for afviklingen af de af Nærsikring A/S hidtil påhvilende forpligtelser knytttet til arbejdsulykker, der er indtruffet inden den 1. januar 2019.