Anmeldelse af en arbejdsskade

En arbejdsgiver skal anmelde alle arbejdsulykker, som antages af kunne begrunde krav på ydelser efter loven, snarest muligt og senest 14 dage efter skaden er indtruffet.

Anmeldelse af arbejdsskader på internettet

Det er lovpligtigt for arbejdsgivere at anmelde en arbejdsskade via det digitale anmeldesystem EASY, selve anmeldelsen foregår via hjemmesiden virk.dk, hvor der er lavet en anmeldeportal til EASY.

Det er ikke længere muligt at anvende papirblanket ved anmeldelse af arbejdsskader.
Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl undervejs, kan EASY support kontaktes på telefon 7010 4041.

Du kan finde yderligere information om anmeldesystemet på Arbejdstilsynets eller på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside. 

Har du ikke et CVR-nr. skal du anmelde skaden via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside - her er link til hjemmesiden, hvor du kan læse om, hvordan du sammen med skadelidte anmelder uden CVR nr. - Anmeld uden CVR nr. Brug eventuelt punktet "Anmeld arbejdsulykke som tilskadekommen".

Anmeldelse af brilleskader

Er briller eller kontaktlinser blevet beskadiget i forbindelse med arbejdet skal der udfyldes en særlig anmeldelsesblanket. Denne blanket kan du hente her i pdf format.

Ved at ringe til os på telefon 86 61 50 11 kan vi fremsende anmeldelsen i papirformat.

Anmeldelse af høreapparat

Er et høreapparat blevet beskadiget i forbindelse med arbejdet skal der udfyldes en særlig anmeldelsesblanket. Denne blanket kan du hente her i pdf format. 

Ved at ringe til os på telefon 86 61 50 11 kan vi fremsende anmeldelsen i papirformat.

Anmeldelse af tandskader

Tandskader, opstået i forbindelse med medarbejderens udførelse af arbejdet, anmeldes som alle andre arbejdsskader af arbejdsgiver.

Skaden skal anmeldes på internettet via EASY.

Når Amorta har modtaget anmeldelsen, fremsendes en særlig blanket vedrørende tandskade direkte til den tilskadekomne.