Hvad er en arbejdsskade?
 

Efter arbejdsskadeloven er en arbejdsskade enten

  • En ulykke, hvorved forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.
     
  • En erhvervssygdom, det vil sige lidelser, der er opstået ved påvirkninger over en længere periode

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde ulykker til forsikrings-selskabet. Læs mere her om hvordan dette gøres.
 

Amorta A/S